Dostawca serwisu

Anndora z o.o.
ul. Kościuszki 182
34-530 Bukowina Tatrzańska 

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000131511
Numer  identyfikacji podatkowej: 736-15-77-457
Wysokość kapitału zakładowego: 2 700 000,00 PLN